"אנחנו מעצבים את הבניינים שלנו; אחר כך הם מעצבים אותנו", סר ווינסטון צ'רצ'יל, 28 באוקטובר 1943.